Maszyny

Posiadamy szerokie kontakty bezpośrednio z drukarniami w Polsce i na świecie.

Proponowane maszyny są najczęściej zakupywane bezpośrednio z produkcji w drukarniach.

Jesteśmy przed zakupem zapoznani ze stanem technicznym maszyn.

Organizujemy wyjazd klientów w celu przeprowadzenia testów zakupywanych maszyn.

Ceny maszyn podajemy na zapytanie zainteresowanego.